X Міжнародна іхтіологічна науково – практична конференція м. Київ

До Вашої уваги 1-й інформаційний лист X Міжнародної іхтіологічної науково – практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ», що відбудеться 19-21 вересня 2017 року, м. Київ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1

Вельмишановні колеги !

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі

X Міжнародної іхтіологічної науково – практичної конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»

19-21 вересня 2017 року, м. Київ, Україна

Організатори конференції: Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Інститут рибного господарства НААН України (м. Київ), Інститут гідробіології НАН України (м. Київ), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), Інститут морської біології (м. Одеса).

Робота конференції буде проходити за наступними напрямами:

• методи іхтіологічних досліджень;

• систематика риб;

• фауністика та іхтіоценологія;

• еволюція, філогенія і генетика риб;

• охорона і відтворення іхтіофауни природних водойм;

• біологія, екологія, етологія риб;

• біохімія, фізіологія риб;

• аквакультура;

• іхтіопатологія;

• промислова іхтіологія.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Науково-організаційний комітет конференції:

Шевченко П.Г. – к.б.н., професор, зав. кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.

Євтушенко М.Ю. – д.б.н., професор, член-кор. НАНУ, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.

Митяй І.С. – к.б.н., доцент кафедри біології тварин Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.

Марценюк Н.О. – к.с.-г.н., доцент кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.

Цедик В.В. – к.б.н., доцент кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.

Шекк П.В. – д.с-г.н., професор, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна.

Александров Б.Г. – д.б.н., професор, член-кор. НАНУ, директор Інституту морської біології, Одеса, Україна.

Пилипенко Ю.В. – д.с-г.н., професор, зав. кафедри екології та сталого розвитку Херсонського державного аграрного університету, Херсон, Україна.

Демченко В.О. – д.б.н., зав. Міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського басейну ІМБ і МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, Україна.

Бузевич І.Ю. – д.б.н., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України, Київ, Україна.

Матвієнко Н.М. – д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН України, Київ, Україна.

Третяк О.М. – д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту рибного господарства НААН України, Київ, Україна.

Афанасьєв С.О. – д.б.н., професор, директор Інституту гідробіології НАН України, Київ, Україна.

Потрохов О.С. – д.б.н., професор, старший науковий співробітник, керівник лабораторії біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України, Київ, Україна.

Крот Ю.Г. – к.б.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділом екологічної фізіології водяних тварин Інституту гідробіології НАН України, Київ, Україна.

Курант В.З. – д.б.н., професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Новіцький Р.О. – к.б.н., доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпро, Україна.

Божик В.Й. – к.б.н., професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Г. Гжицького, Львів.

Лукашов Д.В. – д.б.н., професор, завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Подобайло А.В. – к.б.н., доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Гандзюра В.П. – д.б.н., професор кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Заморов В.В. – к.б.н., декан біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна.

Худий О.І. – к.б.н., доцент кафедри біохімії і біотехнології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна.

Демченко Н.А. – к.б.н., провідний інженер Міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського басейну ІМБ і МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, Україна.

Заявки на участь у конференції та матеріали доповідей необхідно надіслати до 15 червня 2017 року на адресу ichthyology2017@mail.ru або ichthyology2017@ukr.net

Матеріали доповідей приймаються електронною поштою українською, російською або англійською мовами. Обсяг тексту до 5-ти сторінок формату А4, всі поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, символи з гарнітури Symbol, без переносів, інтервал одинарний. У тексті можливі посилання на літературні джерела. В посиланні вказується прізвище першого автора або перше слово в назві роботи, рік публікації, наприклад (Іванов, 2011).

Матеріали доповідей оформлюються наступним чином: перший рядок – прізвище(а) та ініціали автора(ів) (напівжирний шрифт); з нового рядка – назва установи, яку представляє автор(и), повна робоча адреса з електронною поштою (normal, нормальний шрифт); з нового рядка – назва матеріалів (напівжирний шрифт); з нового рядка друкується основний текст (normal шрифт); після тексту – список використаних джерел (не більше 5); наприкінці обов’язково потрібно подати назву, прізвище(а) автора(ів), назву організації та резюме англійською мовою. Електронний варіант матеріалів повинен бути збережений у форматі RTF. Назва файлу повинна включати

прізвище першого автора, набрану латиницею, і тип документу (application або article), например: ivanov_ article.rtf; ivanov_application.rtf.

Організаційний внесок для персональної участі у конференції складає 15 €. Розмір внеску при заочній участі у конференції – 7€ чи еквівалент у (гривнях). Оргвнесок включає в себе вартість публікації одних матеріалів, один екземпляр збірки матеріалів конференції та інші витрати. При персональній участі оргвнесок сплачується кожним учасником конференції (як першим автором, так і співавторами).

Проведення Х Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції відбудеться на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та Канівського природного заповідника (м. Канів).

Адреса: вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус №1, м. Київ, 03041

Тел.: кафедра гідробіології та іхтіології – (044) 527-83-10

Оплата проїзду, проживання, харчування та додаткових екскурсій проводиться за рахунок учасників конференції.

Детальну інформацію про умови оплати, програму конференції, умови проживання та інші організаційні питання буде надано у 2 інформаційному листі.

Електронна пошта і контактні телефони організаторів: ichthyology2017@mail.ru або ichthyology2017@ukr.net

Шевченко Петро Григорович – тел. 0509479112; e-mail: shevchenko.petr@gmail.com Митяй Іван Сергійович – тел. 0982871031; e-mail: oomit@mail.ru

Марценюк Наталія Олександрівна – тел. 0963788396; e-mail: nmarts@online.ua Цедик Вікторія Валентинівна – тел. 0676078658; ichthyology2017@ukr.net

Рудик-Леуська Наталія Ярославівна – тел. 0672740917; e-mail: rudyk-leuska@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *